วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

in My Art…2

ไร้คำบรรยาย ไร้จุดมุ่งหมาย เป็นแค่งานคั่นเวลา…

สายลม….พาเดินทาง….

แต่หัวใจฉ๊าน….ยังอยู่ที่เดิม….

ใจมันร้อน….เวลาก็น๊าน….นาน

เมื่อไหร่สายลม….จะเปลี่ยนทาง….

 

เคยคิดบ้างไหม….ว่าฉันไม่เต็ม….

แต่ร้อยเปอร์เซนต์….คือ….ฉันรักเธอ….

อาจอยู่ห่างไกล….จนมองไม่เห็น….

จะหนาว จะเย็น….กับ ความเงียบเหงา….

 

สายลม….พาเดินทาง….

แต่หัวใจฉัน….ยังอยู่ที่เดิม….

ใจมันร้อน….เวลาก็น๊าน….นาน

เมื่อไหร่สายลม….จะเปลี่ยนทาง….

 

 

2012-06-16T10-39-42_0

 2012-06-16T10-39-42_2

2012-06-16T10-16-47_0

 2012-06-16T10-39-42_1 

ontheway2