วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ip Server Flyvpn ของประเทศต่าง

japan vpnu
japan01 = 153.122.0.87
japan02 = 153.122.7.201
japan03 = 106.187.53.96


Taiwan vpnu
taiwan01 = 59.124.14.102


Korea vpnu
korea01 = 110.4.89.2
korea02 = 58.180.70.160


Usa = vpnu
usa01 = 184.142.91.205
usa14 = 184.22.233.220
usa18 = 198.24.143.250
usa21 = 108.62.62.165


HongKong vpnu
hongkong01 = 118.142.91.205
hongkong02 = 202.146.217.84


Viatnam vpnc
viatnam01 = 123.30.128.97


Spain vpnc
spain01 = 82.98.129.35


Indonesia vpnc
indonesia01 = 103.28.15.7


India vpnc
india01 = 111.118.213.155


China vpnc
china01 = 61.152.249.109
china02 = 61.152.249.6
china03 = 61.152.249.26
china04 = 61.129.35.177
china05 = 210.14.65.231
china06 = 510.14.64.211


Malaysia vpnu
malaysia01 = 111.90.151.20


Australia vpnu
australia01 = 27.50.70.137


Philippines vpnu
philippines01 = 202.90.254.84


Canada vpnu
canada01 = 67.215.7.182


Mexico vpnu
mexico01 = 187.157.45.17


Brazil vpnc
brazil01 = 189.84.20.2

ส่วนการ set ค่า vpn ด้วยตนเอง ไปดูได้ที่นี่

http://www.myeos50.blogspot.com/2013/08/set-vpn-flyvpn-for-ios.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น